Selecteer een pagina

Hieronder is het triptiek te zien wat ik voor ART-SCHOK maakte.
met als titel: “Dying heart’ van Groningen.

Geheimen

Groningen huilt

Lijkwade

Openingstekst expositie ART-SCHOK te Warffum door Gijs van der Sleen.

Nogmaals wil ik u van harte welkom heten en fijn dat u in zo’n grote getale de moeite heeft genomen om hier vanmiddag aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling art-schok. We hadden ook kunnen kiezen voor “de ver van mijn bed show” of “omgekeerde wereld” of “welkom in de wereld volgens Kafka” , maar de titel ART-Schok doet deze tentoonstelling het meeste recht.

Waarom bent u hier eigenlijk vanmiddag?
Het doet mij plezier om direct de schuld hiervan in de schoenen van Kees Wolthuis te kunnen schuiven. Het was in 2015 dat wij beiden op een opening in het koetshuis van borg Ewsum te Middelstum waren, dat Kees tegen mij zei dat er erg weinig kunstenaars waren die zich bezig hielden met de gaswinningsproblematiek in onze provincie en dat hij daar iets mee wilde gaan doen.

Na even nagedacht te hebben kwam ik tot de conclusie dat hij gelijk had en besloten we dit samen op te pakken. Onder het genot van vele glazen port en oude kaas zijn wij aan de slag gegaan om dit project handen en voeten te geven. Gelukkig vonden we Stijn van Genugten, direkteur van dit museum, bereid om in 2017 de tentoonstelling onderdak te verlenen. Na een belrondje waren de volgende kunstenaars, allen woonachtig in het aardbevingsgebied, enthousiast om mee te doen, te weten: Aly van der Wal, Aanjo de Haan, Irene van Breest-Smallenburg, Marian van Hulsen, Huib van der Stelt, Marchien Cordes, Arne van Hulsen, Kees Wolthuis en ondergetekende, Gijs van der Sleen.

Waarvoor houden we deze tentoonstelling?
Laat ik u eerst een illustratie van een persoonlijke beleving over het fenomeen  aardbeving geven, voordat mijn vrouw en ik in 2007 in Uithuizen kwamen wonen, hebben we een tijd in Zeerijp gewoond. We hoorden harde knallen, vliegtuigen door de geluidsbarrière dacht je, gerinkel in de servieskast zonder dat er een trekker of vrachtwagen langs reed.
Van een andere inwoner van Zeerijp hoorde je dat het water in de welput plotseling omhoog kwam of daalde. Toen kwamen de jaren 2012 en 2013 in Uithuizen, het was op een avond rond half 10, we zaten op de bank televisie te kijken, opeens een soort grommend, donderend geluid onder het huis, de vloer begon te bewegen, de bank waarop we zaten bewoog.

vlak daarop ………..
even een volkomen stilte, daarna begon het huis te kraken.
u kunt begrijpen dat we rap buiten stonden.
een beleving die je niet meer vergeet en hoopt ook nooit meer mee te maken.
daarna……..
schade-experts in je huis, reparaties, a, b en c schades, vooral de laatste in overvloed.
onbegrip, het gevoel niet serieus te worden genomen, wanhoop, toenemende boosheid na jarenlange ontkenning dat er iets helemaal niet pluis was in onze provincie.
aantasting van  je veilig voelen in je eigen huis, wanneer komt de volgende aardbeving?
5.0 op de schaal van richter wordt als mogelijk geacht.

Het is juist dit stelselmatig negeren van wat de gevoelens van de inwoners van Groningen zijn, die hun eeuwenoud erfgoed beschadigd en gesloopt zien worden door de instanties die de problemen juist zelf veroorzaken.

Geld heeft geen verstand zong Herman van Veen in één van zijn liedjes.
In de media wordt er veel over geschreven, artikelen te kust en te keur, te veel om op te noemen, ik wil u een paar fragmenten uit deze hoeveelheid echter niet onthouden.

 “Eieren tegen een raam gooiden is vernieling, want het raam kan niet meer worden gebruikt waarvoor het gemaakt is, we hebben allemaal afgesproken in het dikke wetboek van strafrecht dat we ons aan de regels houden”.

 “Beving in Uithuizen”.
2 dagen later een klein berichtje in de krant: “het was geen beving in Uithuizen, maar een zeebeving of een explosie op zee”.

Ter informatie: er lopen breuklijnen onder en langs Uithuizen die doorlopen tot in de zee.
Gekoppeld aan wat we gezien hebben in de filmdocumentaire “de stille beving” over de eeuwenoude boerderij van Annemarie Heite en familie, naast de andere boerderijen en huizen die al met de grond gelijkgemaakt zijn, was het meest schokkende in deze film de vaststelling van de tegenpartij in verband met de afhandeling van sloop en wederopbouw van de boerderij dat “het wel erg persoonlijk begon te worden” toen Annemarie Heite op een gegeven ogenblik boos werd.
Waardoor dit de eigenlijke reden is dat deze tentoonstelling gehouden wordt. het is namelijk wél persoonlijk voor diegenen die in het aardbevingsgebied leven, vaak al generaties lang.

Een protest is deze tentoonstelling niet, maar moet worden gezien als een ervaring in kunst omgezet, tegen wat er hier in Groningen gebeurt.
De doos van Pandora is willens en wetens geopend, hoewel al decennia lang bekend was dat de gaswinning problemen op zou kunnen leveren.

Helaas moeten we concluderen dat niemand weet hoe dit allemaal af gaat lopen en dat de stille ramp die zich als een sluipende ziekte door onze provincie vreet, weleens de voorbode kan zijn van nog meer ellende. Dit kan zich uitbreiden als een olievlek, Nederland is maar een klein land en er wordt op vele plekken naar gas geboord.

De 9 deelnemende kunstenaars hebben vanuit hun visie, vakdiscipline en beleving getracht dat wat er gebeurt in Groningen, visueel en indringend in beeld te brengen en op deze wijze aandacht te vragen voor wat er speelt en beweegt in Groningen.

Tot slot wil ik u graag een tekst van mij voorlezen welke in de tentoonstellingsbrochure is opgenomen:

“Groningen huilt – waardoor – waarvoor – waarom”

een prachtige oude boerderij stond in de graanrepubliek,
maar nu de graanrepubliek langzaam veranderd is in een gasrepubliek, moest de oude boerderij sterven.
hiertegen was geen verweer mogelijk.
de oude boerderij werd toegedekt met een lijkwade, geweven met valse draden en waarheden, geborduurd met spiegeltjes en kraaltjes.
de oude boerderij is niet meer
het oude Groningen is niet meer
geloof in de waarheid is niet meer.
voor het vullen van de schatkist worden cultuur en erfgoed ingeruild.
dat is waarom Groningen huilt.

Het duister daalt neer over onze provincie……….

Kijk rond en zie de waarheid.

Vorig jaar was de expositie ART-SCHOK in het openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum te zien. De catalogus met daarin een overzicht van de deelnemende kunstenaars aan deze expositie kunt u hiernaast bekijken door op de link te klikken.

De tentoonstelling ART-SCHOK verenigde 9 kunstenaars uit de regio die geïnspireerd waren en zijn door de bevingsproblematiek in de provincie. Zij geven hun artistiek oordeel over de gevolgen van de bevingen voor het eeuwenoude cultuurlandschap. Daarnaast gaan ze in op de angsten en onzekerheden die de gaswinning bij de inwoners van het gebied teweeg brengt.
De tentoonstelling was te zien van 2 april t/m 3 september 2017.

klik hier voor affiche ART-SCHOK

Initiatiefnemers ART-SCHOK
Fotograaf en schilder Gijs van der Sleen uit Uithuizen en tekenaar Kees Wolthuis uit Middelstum waren de initiatiefnemers van het project.  In samenwerking met Stijn van Genuchten, directeur van openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum, is dit een expositie geweest welke nog steeds niets aan actualiteitswaarde heeft verloren.

Anderen die meewerkten, zijn edelsmid Arne van Hulsen uit Zeerijp en Stadjer Irene van Breest Smallenburg, die keramische werken maakt. Van de overige deelnemers ziet U werk in de catalogus.